Overwater Rentmeesterskantoor B.V.


Kerkstraat 54 3291 AM Strijen
0786749494 Klik om te bellen

Over Overwater Rentmeesterskantoor B.V.

Overwater Rentmeesterskantoor beheert, bemiddelt en adviseert over vastgoed in het buitengebied.

Diensten
Wij beheren al sinds 1804 agrarische objecten in opdracht van eigenaren.

Wij adviseren over, taxeren en beheren grondposities van projectontwikkelaars, coöperaties en gemeenten. Als wordt besloten de grondposities af te stoten voeren wij dat uit.

Wij bemiddelen bij de aan- en verkoop van agrarische objecten.

Wij zijn actief bij het samenbrengen van beleggers en agrariërs die hun bedrijf willen vergroten in het kader van de schaalvergroting in de landbouw. Ook agrariërs die hun onderneming hebben gestaakt kunnen als belegger optreden.

Wij bemiddelen bij de aan- en verkoop van grond, die aan de landbouw wordt onttrokken ten behoeve van woningen en bedrijven, of nodig is voor natuurontwikkeling en water.

Natuurlijk taxeren wij ook graag voor u.

Bovendien geven wij ook adviezen over grond- en pachtzaken, toeslagrechten, quota, ruimte voor ruimte, landgoedontwikkeling, bedrijfsovername, bedrijfsverplaatsing, bedrijfsbeëindiging, boedelscheidingen en beëindiging van samenwerkingsverbanden.

Behalve aan het inhoudelijke aspect besteden wij voortdurend aandacht aan de voortgang van een zaak. Wij beschouwen ons medeverantwoordelijk voor het oplossen van een zaak. Daarbij zijn wij steeds gericht op communiceren, zowel met de opdrachtgever als met de wederpartij, onder andere door het maken van gespreksverslagen en actielijsten.

Bij diensten vindt u een beschrijving met de bijbehorende contactpersoon en zijn of haar e-mailadres.

Bekijk de video voor een beeld van de activiteiten van Overwater Rentmeesterskantoor.